talak çeşitleri

Talak Çeşitleri: Bid'i Talak ve Sünni Talak

Talak iki kısma ayrılır.

1) Haram olan talak. Bu kitapla ve icma ile haram kılınan talaktır ve bid’i talak adı verilir.

2) Haram olmayan talak. Fukaha  buna sünni talak yani sünnete uygun olarak  yapılan talak adını verir.

Subscribe to talak çeşitleri